琵琶

利利安Demely – Moorsele (BE) 1e prov. La Souterraine oude in West-Vlaanderen.

De “Liliane” 3165983-09 van Liliane Demely uit Moorsele won 1e prov. La Souterraine oude in W-Vlaanderen. De bekroning van een prachtig seizoen !

De “Liliane” 3165983-09 van Liliane Demely uit Moorsele won 1e prov. La Souterraine oude in W-Vlaanderen. De bekroning van een prachtig seizoen !
De combinatie Liliane Demely bestaat uit vader Filip & moeder Liliane plus zoon David. De verzorging komt merendeels op rekening van moeder Liliane, maar door een ziekte begin 2010 van haar werden er vragen gesteld omtrent het reilen en zeilen van de kolonie voor wat het komend seizoen ’10 wel zou brengen. Al bij al werd het toch een bijzonder knap jaar getooid met ondermeer 17 x 1e en diverse topresultaten.

delemy101Als getuige hiervan enkele cijfers uit het voorbije seizoen 2010:

Met oude duiven:

Arras 198d: 1 -15 -19 (3/5)
Arras 164d: 4 -5 7 -10 ( 4/6)
Clermont 253d: 2 7 9 ……..(6/11)
Clermont 214d: 2 3 4 5 -…..(8/9)
Ablis 119d: 1 13 (4/6)
Ablis 102d: 1-10-17 …(5/9)
Ablis 440d: 3-6-11-21-26….(8/10)
Ablis 451d: 1-4-16-48…(5/6)
Ablis 389d: 19-36-42-54…..(6/6)
Ablis 257d: 1-14-19-26-30-31….(10/10)
Ablis 390d: 7-8-9-17-21….(10/11)
Tours 193d: 3-6-10…(4/5)
Limoges 310d: 17-44 (2/2)
Tulle 291d: 15-49 (2/3)
Blois Fondclub Guldensporenvlucht : 141d : 1-2-3-4-6-10-18….(7/8)
Blois Fondclub 139d: 1-3-8-9-…(6/6)

Met jonge duiven:
Clermont 1362d: 4 -16 -17 -18 -24 -38….(21/35)
Clermont 998d: 2-3- 20- 43….(9/9)
Clermont 731d: 3-4-15-17-43-45…(14/17)
Ablis 878d: 2-3-5-6-7-16-40….(20/26)
Ablis 473d: 4-7-12-20-22-23-26…(12/16)
Ablis 393d: 12-14-25-31…(13/16)
Clermont 674d: 9-15-27-40…(13/15)
La Souterraine 298d : 12 -15 -29 – 44 – 57 (5/6)

De provinciale zege in de kustprovincie op La Souteraine bij de oude werd dus behaald door de “Liliane”, een duivin in nest….Zij won binnen de 8 dagen de 11e St Junien op 159d en de 1e La Souterraine 350d .
Samen met nog een andere duivin kwamen ze terug op het hok eind juli nadat het spel met de weduwnaars werd stopgezet. Aanvankelijk zaten die 2 dametjes op het hok van de jonge duiven , maar vormden nogal vlug een koppel en verdwenen terug naar de ren…. tot eind juli dus….Zij werden vlug opgedragen en werden ondermeer op St Junien en La Souterraine ingezet….de andere duivin heet de “Lisbeth” “980-09” en won op St Junien de 1e prijs en op La Souterraine de 8e prijs.

De “利利安” heeft als jonge duif weinig gereisd wegens een pokkenepidemie, zij heeft volgende afstamming :
维达: “de Houfflijn 677/07”
Komt uit een zoon van de “Blauwe Fideel 584-96” en is voor 100% origine G. Vandenabeele
Moeder= “Marcelleke” 882-07”
Rechtstreekse Marcel Aelbrecht met als vader een zoon uit de “Marseille x Fijn Blauw” en als moeder een product uit lijn 1e nat Perpignan x Bak 17.

De “丽斯伯兹” van haar kant won als jonge duif ondermeer:de 7e Roye 581d – 17e Ablis 574d – 10e Tours 130d en 1e Blois 362d.
Vader= “Broer Draaier 845-07” ( 100% 一个 & ^ h Reynaert)
De “Draaier” won 4 X在第一 18 x in top-10
GV: “Jonge Schicht “ ( 7 x 1 号)
GM: “Bontje Reynaert”
Moeder = “Zus Freddy” ( 100% F & J Vandenheede)
GV: “Sjah” (uit “Limoges 261-91 x Goudklompje 874-98)
GM: “Engels duivin” (100% Engels)

Benevens bovenvermelde origines is het kweekhok nog bezet met meerdere klasrijke afstammelingen van ’s lands topkolonies.
Voor dit hok werd het met deze de 7e provinciale zege sinds hun start in ’90, 在 2009 wonnen ze bijvoorbeeld de 1e prov. Limoges en in ’08 o.a. de 1e prov. Tours….ieder seizoen een provinciale zege…niet zo mis natuurlijk….
Alvast onze hartelijke felicitaties aan Liliane , 的Philip大卫.

 

评论功能已关闭.